top of page

Thông Tin Tuyển Sinh

  • Ứng viên dù có bất kỳ nền tảng học vấn nào đều được hoan nghênh đến đăng ký nhập học !!
  • Về Hướng Dẫn Nhập Học Cho Sinh Viên Quốc Tế Năm Học 2024-2025, vui lòng xem trang web chính thức của Đại Học Chang Gung.
  • Đăng ký trực tuyến cho kỳ nhập học mùa thu năm 2024 được mở từ ngày 18 tháng 12 năm 2023 đến ngày 26 tháng 5 năm 2024.
bottom of page