top of page

Học Bổng

Học Bổng Và Trợ Cấp Chương Trình Thạc Sĩ Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế

Từ học kỳ mùa thu năm 2022, Học bổng và Trợ cấp Chương trình Thạc sĩ sẽ được trao cho 25 sinh viên quốc tế. Ứng viên đáp ứng các điều kiện về tiêu chuẩn trước khi nhập học có thể nhận được học bổng, bao gồm một khoản học phí tương đương và các khoản phí khác hoặc phí tín chỉ, và trợ cấp cho chi phí sinh hoạt TWD $ 6,000 mỗi tháng.

Để biết hướng dẫn chi tiết, vui lòng truy cập trang web, https://oia.cgu.edu.tw/p/412-1015-12495.php?Lang=en#master

Sinh Viên Sau Đại Học Làm Trợ Lý Nghiên Cứu Bán Thời Gian (RA)
Được nhận một khoản phụ cấp tùy thuộc vào quy định của kế hoạch nghiên cứu

 

Chi Phí Sinh Hoạt Ước Tính

  • Học phí, các khoản phí khác và bảo hiểm mỗi học kỳ tổng cộng khoảng 40.000 Đài tệ

  • Lượng phòng ký túc xá đủ cho tất cả sinh viên sống trong khuôn viên trường. Chi phí cho ký túc xá mỗi học kỳ khoảng 7.650-14.200 Đài tệ, tùy thuộc vào loại phòng.

bottom of page