top of page

Các Công Ty Liên Kết

Đại Học Chang Gung là một trường đại học được thành lập bởi tập đoàn Formosa Plastics. Tập đoàn Formosa Plastics sở hữu hơn 100 công ty liên kết như Formosa Plastics Corp, Nan Ya Plastics, Formosa Chemicals & Fiber Corp., và Formosa Petrochemical Corp. Tại Đài Loan, tập đoàn Formosa Plastics cũng thành lập một trong những bệnh viện lớn nhất - Bệnh Viện Chang Gung.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Nhựa Formosa đã thành lập Công ty Formosa Industries tại Đồng Nai và Công ty Cổ phần Thép Formosa Hà Tĩnh tại Hà Tĩnh.

Tập đoàn Formosa Plastics là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất tại Đài Loan. Với các nguồn lực từ các công ty liên kết, sinh viên của trường có thể có cơ hội áp dụng lý thuyết vào thực tế trong quá trình học. Với sự giới thiệu của các giáo sư, các công ty liên kết khuyến khích những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc từ trường gửi hồ sơ và tham gia phỏng vấn để làm việc tại công ty.

台塑企業LOGO.jpg
CGMH-logo.png

“Không có gì là dễ dàng, và cũng không có gì là không thể”

Wang Yung Ching

- Người sáng lập tập đoàn

bottom of page